#bevarstudenterkørsel

Rigspolitiets pludselige nye fortolkning af loven om studenterkørsel, vil resultere i at mange kommende studenter kan få annulleret deres kørsel til sommer. Ingen studenter skal have deres studenterkørsel annulleret pga. irrationelle beslutninger!

Studenterkørslen skal forsvares så den kan bevares – ganske som vi altid har kendt den!


Hvad er problemet?

  • Selvom intet I lovgivningen har ændret sig, vælger Rigspolitiet pludselig at fortolke lovgivningen anderledes. Det betyder at adskillige udbydere formentlig bliver tvunget til at droppe studenterkørsel!
  • Skal der pludselig installeres fartskrivere I alle veterankøretøjer, som skal u dog køre med studenter til sommer, kommer der på ganske kort tid en kæmpe efterspørgsel på disse apparater. Spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre at skaffe så mange apparater, på så kort tid. Og hvad med installering af dem? …hvis det overhovedet kan lade sig gøre! (nogle køretøjer er helt tilbage fra 1940’erne!)
  • Der findes flere muligheder for at løse denne problematik nemt, hurtigt og billigt. Bla. kan Rigspolitiet med et pennestrøg, blot tilføje I udbydernes kørselstilladelser, at der må køres med en max. hastighed på 40 km/t – så er køretøjet nemlig automatisk fritaget for fartskriverapparat!
  • Der hersker stor forvirring blandt mange udbydere, da man har fået vidt forskellige udmeldinger, alt efter hvor I landet man har henvendt sig til politiet! Således er man flere steder blevet opfordret til at søge dispensation, for installering af fartskriver, men selv efter ¾ år, har man endnu ikke fået afklaring herpå!

Kilde: Udbydere af studenterkørsel, kommende studenter og Tungvognhistorisk Forening


Hvad betyder det for dig?

  • De fleste klasser der skal køre til sommer, har booket og betalt deres studenterkørsel for op til to år siden. Skal I ud og køre med veteranlastbil, risikerer I pga. Rigspolitiets nye fortolkning, at få annulleret jeres kørsel.
  • Annulleres jeres kørsel, skal I ud og finde en ny udbyder, hvilket bliver en nærmest umulig opgave, da stort set alle vogne er fuldt booket til sommer! Skulle det lykkes jer at finde en ledig vogn, risikerer I at betale væsentlig overpris.
  • Bliver jeres kørsel ikke annulleret, risikere I alligevel at skulle betale yderligere, end I allerede har gjort. Dette skyldes at nogle udbydere formentlig bliver nødt til at lægge udgiften til installering af fartskriverapparatet, over på studenterne.

Hvad kan du gøre?

Du kan hjælpe til med at bevare studenterkørsel

Er du kommende student?

Skal du booke studenterkørsel? Så kan vi hjælpe dig.

Er du kommende student og kunne I tænke jer at modtage tilbud tilpasset netop jeres behov?

Husk, det er 100% gratis og helt uforpligtende af benytte vores service.

Ud over at levere relevante tilbud tilpasset jeres ønsker, råder og vejleder vi jer også gennem hele bookingforløbet.

Sidst men ikke mindst arbjeder vi konstant på at skaffe jer mest mulig merværdi oven i jeres studenterkørsel.

Logo_stor1

Anders Holm PedersenForside